ما را دنبال کنید:

تابلو ATS (Automatic Transfer Switch)

طراحی و تولید تابلوهای ATS و Changeover تا جریان 5000 آمپر به صورت فیکس یا Plug-in