ما را دنبال کنید:

تابلو توزیع قدرت

طراحی و تولید تابلوهای توزیع قدرت فشار ضعیف با قطعات اصلی فیکس یا Plug-in تا جریان 5000 آمپر