ما را دنبال کنید:

تابلو بانک خازنی

طراحی و تولید تابلوهای بانک خازنی در دو تیپ فیکس و مدولار مجهز به خازن های خشک، گازی یا روغنی