پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با حضور شرکت مهندسی پرتوان هیرسا برگذار شد.

از دستاورد های این رویداد می توان به مواردی چون معرفی شرکت های نو ظهور صنعت برق و توجه ویژه به انرژی های پاک اشاره نمود.

همچنین در اختتامیه نمایشگاه از فعالین برتر این صنعت از جمله شرکت هیرسا قدردانی شد.