فرم نظر سنجی

نظر به اهمیت موضوع تکریم مشتریان گرامی ضمن ارج نهادن و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات ارزشمند شما برای بهبود مستمر خدمات رسانی، با تکمیل فرم زیر مارا در این امر مهم یاری فرمایید. لازم به ذکر می باشد که اطلاعات ارسالی محرمانه بوده و به صورت محفوظ نگهداری می شود.
نوع دستگاه*
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید

نام خریدار*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

شخص ، شرکت ، سازمان ، موسسه

سمت در سازمان*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید

شماره تلفن ثابت*
شماره نا معتبر

شماره تلفن همراه*
شماره نا معتبر

آدرس ایمیل*
ایمیل نا معتبر

نحوه برخورد پرسنل با شما*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

مشاوره در زمان خرید و زمان تحویل*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

قیمت محصولات و شرایط پرداخت*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

کانال های ارتباطی*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

ارائه خدمت درموعد مقرر*
لطفا یک مورد را انتخاب کنید

نام فردی که بهترین برخورد و همکاری را با شما داشته است.
لطفا نام و نام خانوادگی خود او را وارد نمایید

نام فردی که برخورد مناسب نداشته است.
لطفا نام و نام خانوادگی خود او را وارد نمایید