نماینده همکار کیست؟
شرکت یا شخصی که در حوزه ی فعالیت شرکت مهندسی پرتوان هیرسا، برخی محصولات را از هیرسا خریداری می نماید. مثلاً UPS را از هیرسا، باتری را از دیگری، تابلو را توسط خود و غیره تامین می نماید. شرکت مادر فقط در زمینه ی محصول فروخته شده به نماینده مسئول می باشد و صحت عملکرد و گارانتی کل مجموعه را به عهده نمی گیرد. همچنین با توجه به عدم تهیه کل اقلام پروژه، ضمانت کیفی و مالی پیشنهاد نماینده بر عهده هیرسا نبوده و نماینده خود مستقیماً به مشتری پاسخگو و مسئول می باشد.

مزایا:

h  دریافت تخفیف همکاری

h  امکان پرداخت مدت دار (با ضمانت اجرایی)

h  امکان دریافت نمایندگی رسمی یا انحصاری (شهری/ استانی/ منطقه ای)

h  یک سال گارانتی و ضمانت عملکرد صحیح کالای فروخته شده و ده سال خدمات پس از فروش

تعهد ها:

h  اخذ رضایت مشتری

h  عقد قرارداد نمایندگی همکاری و عدم عدول از مفاد قرارداد

h  ضمانت اجرایی (سفته- چک ) در صورت پرداخت مدت دار

حوزه فعالیت چیست؟ منظور محدوده ای است که نماینده در آن فعالیت می نماید و این محدوده بنا به میزان فروش و عملکرد نماینده می تواند یک شهر، چند شهر، یک استان و یا کل شهرهای استان (نمایندگی استانی) باشد.