ما را دنبال کنید:

مطالعات موردی استایل اول

خانه مطالعات موردی استایل اول
blank image

کارخانجات

خط تولید کارخانه شکلات سازی (2000kVA)

blank image

صنعت

کارخانه شیشه (800kVA)

blank image

وزارتخانه و ادارات

دیتاسنتر وزارتخانه (1200kVA)

blank image

سازمان ها و ارگان ها

دیتاسنتر شهرداری (1400kVA)

blank image

مخابرات و زیرساخت

زیرساخت های مخابراتی (بیش از 8800kVA)

blank image

بانک و موسسات مالی

مرکز داده بانک (1600kVA)