مانیتورینگ و سرویس از راه دور

تیم متخصص سرویس و نگهداری، همواره و بدون وقفه از طریق سامانه و پلات فرم امن اتصال از راه دور به سیستم UPS و باتری ها، مجموعه دستگاه را زیر نظر داشته و کلیه آلارم ها، رخدادها و حتی ایرادها توسط این تیم دوره دیده شناسایی و رفع عیب می گردد.

این عمل نه تنها این اطمینان را به مصرف کننده می دهد که دستگاه آنها و بار متصله همواره تحت نظارت و کنترل است، بلکه باعث جلوگیری و پیشگیری از اتفاقات و عکس العمل های آتی دستگاه و تبدیل آلارم به خطای دستگاه می گردد.

مانیتورینگ و سرویس از راه دور چگونه عمل می کند؟

این سیستم به دوصورت ارتباط از طریق شبکه (SNMP), و یا از طریق خط تلفن و مودم صورت می پذیرد.

الف) در صورتیکه که مصرف کننده در محل استقرار UPS، دارای شبکه داخلی و اینترنت باشد با افزودن کارت SNMP به دستگاه و توسط سامانه مخصوص (Power Net Guard)  منصوب در رواحد پشتیبانی و سرویس، صورت می پذیرد.

ب) در صورتیکه مصرف کننده در محل استقرار UPSها، دارای شبکه و اینترنت نیست و یا امکان دسترسی به اینترنت/ شبکه محلی موجود میسر نمی باشد، می توان از طریق خطوط تلفن معمولی و با افزودن مودم و توسط سامانه مخصوص TelenetGuard منصوبه در واحد سرویس و پشتیبانی، عملیات کنترل و مانیتورینگ صورت پذیرد.

مزایای استفاده از مانیتورینگ و سرویس از راه دور UPSها
– کارشناسان متخصص، مجرب و دوره دیده هیرسا به صورت شبانه روزی بازدهی و عملکرد دستگاه ها را چک می نمایند.
– امکان مانیتورینگ بیش از 1000 دستگاه بطور همزمان
– کاهش هزینه های بازدید ماهیانه/ دوره ای و کاهش هزینه سرویس و نگهداری
– هرگونه خط و یا ایرادی در عملکرد و دستگاه ها، در کمترین زمان ممکن شناسائی و رفع می گردد.
– افزایش اطمینان و کاهش ریسک پذیری بار متصله
– ارسال SMS و یا Email بصورت اتوماتیک به مصرف کننده و آگاهی از شرایط بصورت لحظه ای
– تاریخچه UPS ها بطور منظم آنالیز و بررسی می گردند.
– ایمنی بسیار بالای سامانه و عدم امکان اتصال اشخاص غیر از مصرف کننده به سامانه
– اجرای آسان و بدون درگیری سامانه و فقط با اتصال کارت شبکه و یا مودم

 

ژوئن 24, 2018