پیام مدیرعامل

 با سلام

امروزه اهمیت تأمین انرژی الکتریکی ایمن و سالم از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، درمانی و غیره بر همگان واضح است و انرژی الکتریکی به گونه ای در زندگی روزمره همگان دخیل شده است که زندگی بدون آن ناممکن و یا بسیار دشوار می باشد.

با توجه به نزدیکی کشورها و جوامع بشری به یکدیگر و جهش سریع تکنولوژی های مبتنی بر میکرو پروسسورها در دهه های اخیر در کلیه محصولات و انتقال سریع ارتباطات و اطلاعات، لزوم داشتن یک منبع انرژی الکتریکی و برق مطمئن را بیش از پیش ضروری می نماید.

در دنیای امروزی که ارتباطات از اهمیت فوق العاده ای در پیشرفت جامعه بشری و صنعت کشورها برخوردار گردیده است، حفاظت از دستگاه های مربوطه و اطلاعات آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

در راستای موارد فوق، شرکت مهندسی پرتوان هیرسا با الحاق شرکت های تولید الکترونیکی و خدمات کامپیوتری فجر الکترونیک(1362)، مهندسی هینزا (1372) و فرا تعمیر (1375) در سال 1382 و با هدف ارائه تجهیزات تولید و تأمین کننده برق مطمئن و پایدار و ارائه خدمات آموزشی، مهندسی، بهره برداری و سرویس نگهداری تجهیزات تأسیس و راه اندازی گردید.

سعیدکنگرلو
مدیرعامل

 

فوریه 26, 2018